^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Připravované akce

No events

Login Form

Koncertujeme

Hra na hudební nástroj vyžaduje kromě talentu velkou píli a sebekázeň. Jsem rád, že tuto náročnou cestu zvládne každý školní rok mnoho našich žáků. Slavnostní zakončení prvního či druhého cyklu nastalo pro jedenáct našich žáků 29. května 2024. Na Absolventském koncertu měli posluchači možnost vyslechnout housle, cimbál, flétny, kytaru, kontrabas, klavír a také dvě komorní seskupení. Pěkné hudební výkony jsou jistě tou nejlepší odměnou nejen pro naše mladé muzikanty, ale také pro pedagogy, rodiče a prarodiče a další přátele. Jsem rád, že se naši absolventi věnují hudbě i poté, co opustí budovu naší školy a hrají v rozličných hudebních seskupeních.

     Druhé pololetí školního roku je pro nás vždy nabitým obdobím.  Každý měsíc pořádáme výběrovou besídku, účastnili jsme se několika kol soutěží pořádaných ministerstvem školství. Slyšet jste nás také mohli na Mladém Horňácku, Jarním koncertě, Koncertě klavíristů, houslistů a kontrabasistů, Koncertě v trávě nebo na pěveckém koncertě ve Veselí nad Moravou. Do konce školního roku pro vás připravujeme ještě závěrečné besídky jednotlivých oborů, pro školy zase výchovné koncerty. O prázdninách se s námi jistě setkáte i na Horňáckých slavnostech. Posluchače pořadu Českého rozhlasu Na pěknú notečku snad potěšíme pořadem, který se věnuje hudebním skladatelům, kteří inspiraci v minulosti hledali na Horňácku.

      Jsem potěšen, že se nám každoročně daří naplňovat kapacitu naší ZUŠ. Zájem dlouhodobě převyšuje naše kapacitní možnosti. Naše snaha počet žáků navýšit se neprotíná s dlouhodobým záměrem našeho zřizovatele (JMK), zůstáváme tedy i pro další období na počtu 120 žáků.

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg